REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO swiatskarpet.pl P.P.H.U. Gracja Dominik Okular

Dział I
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
§ 1 Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem https://swiatskarpet.pl prowadzony jest przez P.P.H.U Gracja Dominik Okular z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. ul. Dr. Putka 2 piętro II o numerze NIP 5512447333, REGON 366284844.
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie
1.Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular – Internetowy sklep znajdujący się pod adresem: https://swiatskarpet.pl
2. Kupujący osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
3. Konsument -osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) -zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta.
4. Regulamin -niniejszy regulamin sprzedaży,
5. Rejestracja. Kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach sklepu P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular oferty sprzedaży.
6. Konto-osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych
7.Umowa -umowa sprzedaży towarów przez Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular na rzecz Klienta,
8.Towar -każda rzecz z zakresu odzieży , obuwia, która jest przedmiotem sprzedaży przez Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular,
9.P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular, znajdujący się odpowiednio w 34-100 Wadowice, ul. Dr. Putka 2 piętro II
§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.gracjastyl.pl.
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera,Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w SKLEPIE P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular.
2. Firma P.P.H.U. GRACJA DOMINIK OKULAR informuje, iż podczas korzystania z usług www.gracjastyl.pl w komputerze użytkownika mogą być instalowane pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
§ 3 Informacje ogólne
1.Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular zajmuje się sprzedażą odzieży, obuwia oraz produktami do pielęgnacji ciała. Kontakt ze Sklepem P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular jest możliwy przez: adres e-mail: sklep@gracjastyl.pl bądź pod numerami telefonów: tel. kom. +48 788-195-763, tel. kom.: +48 788-195-766,
2. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Sklepu P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular i Kupującego: zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między Sklepem P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular, a Kupującym, zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Kupujących będących Konsumentami.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Podane ceny dotyczą zakupów przez sklep internetowy i nie łączą się z innymi promocjami.
5. Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular gwarantuje, że sprzedawane towary mają legalne pochodzenie.
6. Sprzedaż, zawarcie umowy wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna
regulowana treścią art. 535-581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta.

Dział II
[ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular]
1. Złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Kupujący zamierzający złożyć zamówienie w Sklepie P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular wypełnia formularz rejestracji lub dokonuje
jednorazowego zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.
3. Złożenie zamówienia podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego
zamówienia (powstałego oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia
umowy pomiędzy SKLEPEM P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular i Kupującym.
4.Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia -poprzez „kliknięcie” na
prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia i dokonaniu wyboru formy płatności , opcji „potwierdzam zamówienie”, w wyniku czego,
na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca
Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których
będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu.
5. Sprzedawca informuje, iż pracownik SKLEPU P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą
telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone
zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma link, po kliknięciu w który Kupujący
będzie zmuszony potwierdzić zamówienie, anulować lub zmienić.
6. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular skontaktuje
się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i po informuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący
zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.
7. Po zawarciu umowy, a najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular zobowiązany jest przekazać
Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające informacje o których mowa w art. 12 ust. 1
Ustawy o prawach konsumenta.
8. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odbiór osobisty Towaru zamówionego w Sklepie P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular, dokonuje on jedynie
rezerwacji Towaru. Umowa sprzedaży między Sklepem P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular, a Kupującym zawierana jest przy odbiorze towaru
w ul. Dr. Putka 2 piętro II, 34-100 Wadowice
9. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to
umowa jest uważana za niezawartą.
10.Towary zamówione wysyłane są przez Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular w ciągu 14 dni roboczych od czasu, otrzymania przez
Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, bądź w przypadku płatności w formie przedpłaty dopiero po zaksięgowaniu
wpłaty na koncie Sklepu P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular, z tym że w przypadku dostawy Towaru na rzecz Konsumenta, wydanie Towaru
powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
11. Za zamówiony towar Kupujący płaci Sklepowi P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular w wybrany przez siebie sposób: a) za pobraniem (płatne
przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza) b) przedpłata (przelewem na konto P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular obowiązuje data
zaksięgowania wpłaty na koncie lub przy użyciu systemu PRZELEWY24) c) gotówką w kasie (w przypadku gdy Kupujący odbierze towar
osobiście)
12. Sposób płatności Kupujący określa podczas składania zamówienia. W przypadku przedpłaty towar zostaje wysłany dopiero po
zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę lub potwierdzenie wynosi 14 dni. Po tym terminie zamówienie
zostanie anulowane i Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular nie jest zobowiązany do jego realizacji.
13. Na terenie Polski istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru: -za pośrednictwem firmy kurierskiej, -za
pośrednictwem Poczty Polskiej, -odbiór osobisty, w firmie P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular.
14. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy.
15. Koszt dostawy realizowanej na terenie Polski jest uzależniony od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz wagi przesyłki i jest
określony podczas procesu składania zamówienia.
16. Koszty przesyłki dla towarów wysyłanych za granicę Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i konsultowane
telefonicznie oraz za pomocą poczty email z Kupującym. W takim przypadku do zawarcia umowy dojdzie jedynie w przypadku
zaakceptowania przez Kupującego co najmniej w drodze e-mailowej ww. kosztów przesyłki, które powinny być przez niego opłacone
zgodnie z poczynionymi ustaleniami.
17. W sytuacji gdy Kupujący zdecydował się na dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, zobowiązuje się on do
sprawdzenia zawartości paczki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru, bądź
innych rozbieżności, należy sporządzić tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i kurier powinni podpisać protokół.
18. Nieodebranie paczki od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular skutkuje: a) obciążeniem Kupującego
kosztami zwrotu towaru do Sklepu P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular oraz ponownego jej nadania – jeżeli Kupujący zwróci się o ponowne
nadanie przesyłki. b) obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do Sklepu P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular – jeżeli Kupujący
zrezygnuje z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
19. W sytuacji gdy towar zostanie wysłany do Kupującego, uzyska on informację o tym fakcie za pomocą poczty e-mail.

Dział III
[INFORMACJE OGÓLNE CO DO SKŁADANIA REKLAMACJI SPRZEDAWANEGO TOWARU]
1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego
będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
3.W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja -Konsument ma prawo
skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną
z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony
lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał
żądania za zasadne.

Dział IV
[ODSTĄPIENIE]
1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie
14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy
przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular 34-100 Wadowice, ul. Dr. Putka 2 piętro II. Odstępując od umowy, Kupujący może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o
prawach konsumenta. „
2. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik
Okular do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar
powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie
koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Klient.
3. Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do
Kupującego, z zastrzeżeniem że Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu
przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Kupujący lub w innej formie zaakceptowanej przez Kupującego, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep P.P.H.U.
GRACJA Dominik Okular może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Kupującego kwoty do czasu otrzymania towaru lub
potwierdzenia jego wysłania.
4. Po otrzymaniu przez Sklep P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular – oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz
zwróconego towaru, Sklep P.P.H.U. GRACJA niezwłocznie wysyła do Kupującego paragon korygujący – dot. zwrotu towaru,
której kopię Kupujący obowiązany jest podpisać i odesłać na adres Sklepu podany w pkt 1.
5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy
o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy: a. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b. przedmiotem świadczenia są
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Dział V
[PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

„Klauzula informacyjna
zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych elektronicznie jest Dominik Okular prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular1, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z
Administratorem pisząc na adres: ul. Dr. Putka 2 piętro II, 34-100 Wadowice lub telefonując pod numer: 788 195 766.
2. Zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych – zgodną z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest umowa sprzedaży
pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu2 i dla
wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Inne podstawy przetwarzania Twoich danych wynikają z art. 6
ust. 1 lit. c i lit. f RODO.
3. Administrator przetwarza również dane osobowe klientów, którzy zakupili oferowany przez niego towar za pośrednictwem
serwisu www.allegro.pl (potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”), gdzie prowadzi on sprzedaż jako
użytkownik firmowy zarejestrowany pod nazwą „gracjastyl1”. Dane te Administrator pozyskuje od Allegro.pl sp. z o.o., ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, który to podmiot udostępnia je zgodnie z własnym regulaminem. Przetwarzanie
pozyskanych w ten sposób danych odbywa się wyłącznie w celach i na zasadach opisanych w niniejszej Klauzuli
Informacyjnej, a Administrator zapewnia podmiotom tych danych realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych i przepisów RODO.
3. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w kilku różnych celach tj. przede wszystkim dla wykonania i prawidłowej
realizacji Umowy na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą, a ponadto:
– celem realizacji obowiązków podatkowych,
– celem podjęcia skutecznych działań w przypadku procedury reklamacyjnej,
– celem dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią,
– celem bezpośredniego oferowania Ci przez Nas produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem
Twoich potrzeb.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą
niemożliwe.
5. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później tj.
do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją 5 letniego
obowiązku archiwizacyjnego.
– Jeżeli do zawarcia Umowy nie dojdzie w ciągu 14 dni od złożenia Ci przez Nas oferty, Twoje dane osobowe pozyskane w
związku z rozmowami o tej Umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu
bezpośredniego.
– Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub też ustalimy, że uległy one dezaktualizacji.
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie
obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe,
hostingowe, prawne, oraz dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia i usunięcia,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
9. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się.”

Dział VI
[POSTANOWENIA KOŃCOWE]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w
tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sklepem
P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular, a Kupującym, który nie
jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu P.P.H.U. GRACJA Dominik Okular.
4. Sklep P.P.H.U. GRACJA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, po wcześniejszym umieszczeniu na stronie
www.gracjastyl.pl informacji o takiej zmianie.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2017r. i dotyczy umów zawartych od tej daty